Pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 10.09.2018., Nr.4.1.5/18-962

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Volfgangs Leinbergs, dzimšanas datums 21.02.1926.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 30.09.2018.     

Ar minēto brīdinājumu V.Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 10.09.2018., Nr.4.1.5/18-961

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Johanns Gerts Leinbergs, dzimšanas dati nav zināmi

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 30.09.2018.     

Ar minēto brīdinājumu J.G.Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312