Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

1.

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 13.05.2014., Nr.2.7.27/237

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Edmunds Sauja, dzim.27.03.1973.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 15.06.2014.      

Ar minēto brīdinājumu Edmunds Sauja var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.  

Kontaktpersona A. Svilpe

Tālr.+37165207312

2.

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 13.05.2014., Nr.2.7.27/240

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Teodors Pļavinskis, dzim.10.08.1973.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 15.06.2014.      

Ar minēto brīdinājumu Teodors Pļavinskis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A. Svilpe

Tālr.+37165207312

3.

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 13.05.2014., Nr.2.7.27/241

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Alla Pļavinska, dzim.28.08.1964.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 15.06.2014.      

Ar minēto brīdinājumu Alla Pļavinska var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A. Svilpe

Tālr.+37165207312

4.

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 13.05.2014., Nr.2.7.27/245

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Maiga Ozoliņa Leconte, dzim.04.05.1920.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 15.06.2014.      

Ar minēto brīdinājumu Maiga Ozoliņa Leconte var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A.Svilpe

Tālr.+37165207312

5.

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 13.05.2014., Nr.2.7.27/246

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Volfgangs Leinbergs, dzim. 21.02.1926.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 15.06.2014.      

Ar minēto brīdinājumu Volfgangs Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A. Svilpe

Tālr.+37165207312

6.

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 14.05.2014., Nr.2.7.27/249

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Johanns Gerts Leinbergs, dzimšanas dati nav zināmi

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 15.06.2014.      

Ar minēto brīdinājumu Johanns Gerts Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A.Svilpe

Tālr.+37165207312

7.

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 14.05.2014., Nr.2.7.27/250

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Svetlana Kūleniece, dzim.23.03.1970.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 15.06.2014.      

Ar minēto brīdinājumu  Svetlana Kūleniece var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A. Svilpe

Tālr.+37165207312