Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 26.04.2019., Nr.4.1.5/19-240

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Alla Pļavinska, dzimšanas datums 28.08.1964.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 16.05.2019.     

Ar minēto brīdinājumu Alla Pļavinska var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.  

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 26.04.2019., Nr.4.1.5/19-241

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Teodors Pļavinskis, dzim.10.08.1973.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 16.05.2019.     

Ar minēto brīdinājumu Teodors Pļavinskis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312