Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 31.10.2017., Nr.2.1.4/1105

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Volfgangs Leinbergs, dzimš. datums 21.02.1926.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 20.11.2017.     

Ar minēto brīdinājumu V.Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:"Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 31.10.2017., Nr.2.1.4/1104

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Johanns Gerts Leinbergs, dzimš. dati nav zināmi

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 20.11.2017.     

Ar minēto brīdinājumu J.G.Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312