Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi"

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 26.08.2019., Nr.4.1.5/19-685

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Rita Poddorņikova, dzim.11.07.1968.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 15.09.2019.     

Ar minēto brīdinājumu Rita Poddorņikova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontaktpersona  S.Skrode.

Kontakttālrunis +37165207424