Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 04.12.2014., Nr.2.1.12/747

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Gatis Puga, dzim. 09.05.1980.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš: 18.12.2014. 

Ar minēto brīdinājumu Gatis Puga var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A. Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312