Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 06.11.2017., Nr.2.1.4/1128

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Maiga Ozoliņa Leconte, dzim. 04.05.1920.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš: 26.11.2017.     

Ar minēto brīdinājumu Maiga Ozoliņa Leconte var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona  A.Svilpe.

Kontakttālrunis +37165207312