Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 07.05.2018., Nr.2.1.4/18-414

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Diāna Šatilova, dzim.10.04.1979.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 27.05.2018.     

Ar minēto brīdinājumu Diāna Šatilova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312