Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 11.05.2017., Nr.2.1.4/244

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Agnese Krastiņa, dzim. 05.05.1981.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš: 26.05.2017.     

Ar minēto brīdinājumu Agnese Krastiņa var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312