Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi"

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 14.05.2019., Nr.4.1.5/19-283

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Andrejs Kozlovskis, dzimšanas datums 30.09.1972.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 03.06.2019.     

Ar minēto brīdinājumu A.Kozlovskis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312