Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 15.02.2018., Nr.2.1.4/18-73

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Raja Puzirevska, dzim. 04.04.1961.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 07.03.2018.     

Ar minēto brīdinājumu Raja Puzirevska var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona  S.Skrode

Kontakttālrunis +37165207424