Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 15.09.2014., Nr.2.1.12/51

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Māris Caunītis, dzim.13.05.1973.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 29.09.2014.     

Ar minēto brīdinājumu Māris Caunītis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312