Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 16.04.2018., Nr. 2.1.4/18-268

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Rimants Varjakojis, dzim.14.09.1966.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 06.05.2018.     

Ar minēto brīdinājumu Rimants Varjakojis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona  S. Skrode

Kontakttālrunis +37165207424