Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 16.05.2019., Nr.4.1.5/19-298

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Māris Caunītis, dzimšanas datums 13.05.1973.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 05.06.2019.     

Ar minēto brīdinājumu M. Caunītis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A. Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312