Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi"

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 17.04.2018., Nr.2.1.4/18-273

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Geņa Maizele, dzim.10.12.1930.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 07.05.2018.     

Ar minēto brīdinājumu Geņa Maizele var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona  A.Svilpe

tel:+37165207312