Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 18.09.2017., Nr.2.1.4/671

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Rita Poddorņikova, dzim.11.07.1968.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš: 08.10.2017.     

Ar minēto brīdinājumu Rita Poddorņikova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona S.Skrode

Kontakttālrunis +37165207424