Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums:, numurs: 20.11.2014., Nr.2.1.12/656

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Anita Šatilova, 26.07.1958.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas datums: 04.12.2014.

Ar minēto brīdinājumu Anita Šatilova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312