Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 21.11.2014., Nr.2.1.12/664

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Ilona Ausma Broka, dzim.18.03.1936.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 05.12.2014.     

Ar minēto brīdinājumu Ilona Ausma Broka var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312