Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 22.09.2014., Nr.2.1.12/115

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Kaspars Ošiņš, dzim.22.03.1980.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 20.10.2014.    

Ar minēto brīdinājumu Kaspars Ošiņš var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312