Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 23.09.2020., Nr.4.1.5/20-523

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Alla Dvir, dzimšanas datums 13.11.1959.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 13.10.2020.     

Ar minēto brīdinājumu Alla Dvir var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.  

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312