Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 27.11.2019., Nr.4.1.5/19-1494

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Sandra Anita Gross, dzim. 25. 07.1962.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 17.12. 2019.     

Ar minēto brīdinājumu Sandra Anita Gross var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A. Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312