Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 28.10.2019., Nr.4.1.5/19-1187

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Inese Holmskoja, dzim.14.02.1968.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 17.11.2019.     

Ar minēto brīdinājumu Inese Holmskoja var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A. Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312