Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"91. panta trešo daļu, darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība 30.09.2014. ir izdevusi brīdinājumu Nr.2/1/12/180 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Annas Dianas Levenshteyn, dzim.13.01.1976. Ar šo dokumentu Anna Diana Levenshteyn var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona S.Skrode

Kontakttālrunis +37165207424