Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu un 26.panta 6.1 daļu, Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas  pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 1528,97 EUR.

Pamatojoties uz likuma “Administratīvā procesa likums” 360.1 panta pirmo daļu un likuma “Par nodokļiem un nedevām’’ 25.panta trešo daļu,  Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 15981,22 EUR.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo  daļu,  Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas  pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 150,06 EUR.

Nr. p.k.

Nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs

Izslēgšanas/likvidācijas datums

Publikācijas numurs/lēmuma numurs

Publikācijas datums

1.

SIA "MEGA SERVISS"

45404002533

13.02.2019.

KMR00120633421238

15.02.2019.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, Civillikuma 416.pantu un 705.pantu, Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas  pilnvarotās nodokļu administrācijas amatpersonas ir veikušas Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 8747,26 EUR.  

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu un likuma “Par nodokļiem un nedevām’’ 25.panta trešo daļu,  Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 114,56 EUR.