Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu  un 26.panta 6.1 daļu, Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas  pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir dzēsusi 382,62 EUR  nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.

Pamatojoties uz likuma “Administratīvā procesa likums” 360.1 panta pirmo daļu un likuma “Par nodokļiem un nedevām’’ 25.panta trešo daļu,  Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir dzēsusi 2174,63 EUR  nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo  daļu,  Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas  pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir dzēsusi 464,27 EUR  nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.

Nr. p.k.

Nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs

1.

SIA "KRISTA"

45403003921

2.

SIA "LAMA-M"

45402001317

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu,  Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas  pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir dzēsusi 234,15 EUR  nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.