Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu un 26.panta 6.1 daļu, Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas  pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 245,77 EUR.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nedevām’’ 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 14477,94 EUR.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo  daļu,  Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas  pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 277,22 EUR.

Nr. p.k.

Nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs

Izslēgšanas/likvidācijas datums

1.

SIA "ŠANTIŅI"

45401013111

05.10.2009.