Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām’’ 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 4186,80 EUR.