Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu un 26.panta 6.1 daļu, Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas  pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 98,60 EUR.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām’’ 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 69,47 EUR.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām’’ 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 170,53 EUR.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 360.1 panta pirmo daļu un likuma “Par nodokļiem un nodevām’’ 25.panta trešo daļu, Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes Finanšu ekonomikas nodaļas pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona ir veikusi Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu summā 19367,09 EUR.