Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Dokumenta datums

Dokumenta veids

Numurs

Parādnieks

Dzimis

08.03.2023.

Lēmums-izpildrīkojums

2.7-5.2/23/17

Marina Grigorjeva

25.02.1969.

 

Parādnieks ar  minēto dokumentu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas  telpās Jēkabpilī, Brīvības ielā 45 (2.stāvs 210.kab.), iepriekš piezvanot nodokļu ekonomistam uz tālruni: 65207424, 26675100, 65207312,  20274175.