Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Dokumenta datums

Dokumenta veids

Numurs

Parādnieks

Dzimis

Nekustamā īpašuma parāda summa, EUR

04.07.2023.

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

2.7-5.2/23/72

Dmitrijs Vlasovs

16.05.1991.

135,38

04.07.2023.

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

2.7-5.2/23/88

Viktors Vlasovs

26.03.1963.

135,38

Parādnieks ar  minēto dokumentu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas  telpās Jēkabpilī, Brīvības ielā 45 (2.stāvs 210.kab.), iepriekš piezvanot nodokļu ekonomistam uz tālruni: 20274175, 26675100, 65207424,65207312.