Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Dokumenta datums

Dokumenta veids

Numurs

Parādnieks

Dzimis

Nekustamā īpašuma parāda summa, EUR

28.09.2023.

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

2.7-5.2/23/197

Aivars Rimša

21.02.1957.

563,52

28.09.2023.

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

2.7-5.2/23/196

Antra Galdiņa

10.02.1977.

61,97

27.09.2023.

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

2.7-5.2/23/195

Viktorija Koroļa

18.09.1992.

146,55

Parādnieks ar  minēto dokumentu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas  telpās Jēkabpilī, Brīvības ielā 45 (2.stāvs 210.kab.), iepriekš piezvanot nodokļu ekonomistam uz tālruni: 20274175, 26675100, 65207312.