Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 16.10.2018., Nr.4.1.5/18-1145

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Johanns Gerts Leinbergs, dzimšanas dati nav zināmi

Ar minēto dokumentu Johanns Gerts Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 16.10.2018., Nr.4.1.5/18-1146

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Volfgangs Leinbergs, dzim.21.02.1926.

Ar minēto dokumentu Volfgangs Leinbergs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312