Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 02.08.2018., Nr.4.1.5/18-798

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Diāna Šatilova, dzim.10.04.1979.

Ar minēto dokumentu Diāna Šatilova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312