Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu."

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 07.06.2019., Nr.4.1.5/19-508

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Andrejs Kozlovskis, dzim. 30.09.1972.

Ar minēto dokumentu Andrejs Kozlovskis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona Anita Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312