Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 13.06.2019., Nr.4.1.5/19-554

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Māris Caunītis, dzim.13.05.1973.

Ar minēto dokumentu Māris Caunītis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona Anita Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312