Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešajai daļai darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 12.10.2017., Nr.143

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati :  Rita Poddorņikova, dzim. 11.07.1968.

Ar minēto dokumentu Rita Poddorņikova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona S. Skrode

Kontakttālrunis +37165207424