Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešajai daļai darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 14.05.2018., Nr.2.1.4/18-447

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati :  Rimants Varjakojis, dzim.14.09.1966.

Ar minēto dokumentu Rimants Varjakojis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona S.Skrode

Kontakttālrunis +37165207424