Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 20.06.2018., Nr.2.1.4/18-630

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Sergejs Pidenko, dzim.01.07.1972.

Ar minēto dokumentu Sergejs Pidenko var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312