Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 21.09.2020., Nr.4.1.5/20-506

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Irita Čubreviča, dzim. 04.08.1975.

Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu Irita Čubreviča var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības iela 120, Jēkabpils.

Kontaktpersona S.Skrode

Kontaktālrunis +37165207424