Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešajai daļai darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 27.11.2019., Nr.4.1.5/19-1469

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Inese Holmskoja, dzim.14.02.1968.

Ar minēto dokumentu Inese Holmskoja var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A. Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312