Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils novada pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums: Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 29.08.2022. Nr.4.1.5/22-852

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Inna Hramcova, dzim. 22.10.1975.

Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu Inna Hramcova var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības iela 45, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 210.kab. Kontaktālrunis 65207424, kontaktpersona S.Skrode.