Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1. panta trešajai daļai darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 29.01.2018., Nr. 2.1. 4/18-47

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati :  Oļegs Afanasjevs, dzim. 30.07.1973.

Ar minēto dokumentu Oļegs Afanasjevs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona S.Skrode

Kontakttālrunis +37165207424