Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"91.panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums par nokavēto nodokļu parādu piedziņu".

Dokumenta izdošanas datums: 15.09.2014., Nr.6

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Ļevs Radomisļenskis, dzim. 11.11.1946.

Ar minēto lēmumu Ļevs Radomisļenskis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona S.Skrode

Kontaktālrunis +37165207424