Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 14 un 16 daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2019.gadam"

Dokumenta izdošanas datums: 31.01.2019.

Dokumenta numurs: Nr.19-7777

Nodokļa maksātāja vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Edgars Saulītis, dzim.08.09.1957.

Ar minēto dokumentu nodokļa maksātājs var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312