Jēkabpils pilsētas pašvaldība 12.11.2014. ir pieņēmusi lēmumu Nr.55 "Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Ļeva Radomisļenska", dzim.11.11.1946. Ar šo dokumentu Ļevs Radomisļenskis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Finanšu ekonomikas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona S.Skrode

 Kontakttālrunis +37165207424