Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu  un 26.panta 61. daļu, ar 25.11.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.18 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām: Danai Klodānei, dzim.16.12.1980.; Arnim Korsakam, dzim. 14.05.1960.; Zaigai Ostrovskai, dzim.08.06.1965.; Tatjanai Šņorniecei, dzim. 01.02.1969.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu  un 26.panta 61. daļu, ar 25.09.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.15 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām: Guntim Ļūļākam, dzim.15.11.1978.; Natalijai Eglītei, dzim. 12.07.1971.; Jeļenai Ozolai-Ozoliņai, dzim. 12.06.1986.; Aleksandram Kuļikovam, dzim. 27.06.1973.; Aleksandram Asadovam, dzim. 10.01.1986.; Līgai Atslēdziņai-Atslēgai, dzim. 05.06.1965.; Ingai Maļcevai, dzim. 28.06.1986.; Indulim Krūmiņam, dzim. 11.06.1956.; Gari Finkmanim, dzim. 07.02.1957.; Judītei Krisjukai, dzim. 23.06.1983.; Monikai Podniecei, dzim. 09.04.1940.; Raivim Borovskim, dzim. 29.10.1978.; Kasparam Daņiļevičam, dzim. 06.06.1984.; Anitai Šimko, dzim. 22.07.1978.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, ar  22.11.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.17 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Mārim Stradiņam, dzim. 27.03.1968.