Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktam un ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas 01.03.2019. lēmumu Nr.3 “Par nokavēto nodokļa maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda SIA MEGA SERVISS, reģistrācijas Nr.45404002533