Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar 03.10.2014. lēmumu Nr.50 "Par nekustamā  īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsts I.D. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu Nameja ielā 30-74, Jēkabpilī.