Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktam un ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas 09.05.2019. lēmumu Nr.9 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Olgai Stinkai, dzimusi 15.03.1983.