Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktam un ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas 27.11.2018. lēmumu Nr.17 “Par nokavēto nodokļa maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Dainim Ķirsim, dzimis 06.05.1986.